fbpx

Grundläggande ledarskap – Att vara lokalpolitiker

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Utbildningen utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Syftet med utbildningen är att ge socialdemokratiska förtroendevalda kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft.

Enligt Socialdemokraternas studieplan ska samtliga som har ett uppdrag i eller åt partiet gå “Grundläggande ledarskapsutbildning”. I Göteborgsområdet har vi ambitionen att samtliga förtroendevalda ska kunna genomföra grundversionen av utbildningen på hemmaplan, tillsammans med sin grupp. Det är dock ett omfattande arbete som bara har påbörjats och som kommer att ta tid. Utbildningen på Viskadalen är en mer djupgående utbildning och krockar inte med den som kommer att genomföras på hemmaplan.

Grundläggande ledarskap på Viskadalen innehåller bland annat:

  • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
  • Vad förväntas av mig som förtroendevald
  • Den socialdemokratiska ledarskapsidén
  • Ideologi och värderingar
  • Organisationskultur
  • Jämställdhet

 

Viktigt att veta: Ledarskapsutbildningen löper över ett år på halvfart. Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver de obligatoriska internaten.

Utbildningen ges vid flera tillfällen under mandatperioden för att alla förtroendevalda ska ha möjlighet att delta. Under 2018 startade L1A och under 2019 L1B (se tider nedan). Under 2019 startar L1C.

Målgrupp: Du som är förtroendevald, ledamot eller ersättare i kommun, region, distrikt, eller arbetarekommunens styrelse.
Plats: Viskadalens folkhögskola
Kostnad: 3000:- för hela utbildningen. I kostnaden ingår kost, logi, kurslokaler och föreläsare under internaten, kurslitteratur och tillgång till skolans lärplattform under hela kursen.
Om du är medlem i ett LO-förbund – kontakta partidistriktet då LO ev kan stå för hela kurskostnaden.

Kurstid för L1C:
12 augusti 2019 – 5 juni 2020, med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.

Internattillfällen
Internat1, 21-22 september 2019
Internat 2, 23-24 november 2019
Internat 3, 8-9 februari 2020
Internat 4, 9-10 maj 2020

Anmälan: senast 16 juni

 

 

 

Kurstid för L1B, anmälan är stängd. Kursen pågår.
7 januari 2019 – 13 december 2019, med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.

Internattillfällen
Internat1, 16-17 februari 2019, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 18-19 maj 2019, Vår grundläggande idé och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 7-8 september 2019, Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 2-3 november, Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

 

Kurstid för L1A, anmälan är stängd. Kursen pågår.
15 oktober 2018 – 11 oktober 2019, med fyra obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.

Internattillfällen
Internat 1, 10 -11 november 2018, Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 2-3 februari 2019, Vår grundläggande idé, och ledarskap för rörelsen
Internat 3, 4-5 maj 2019, Att utvecklas i ledarrollen
Internat 4, 24-25 augusti 2019, Politisk strategi eller kommunal/regional förvaltning

 

Genom att anmäla dig till våra studier, godkänner du att vi sparar dina personuppgifter.
Läs mer här

facebook Twitter Email