fbpx

Grundläggande ledarskap – Att vara lokalpolitiker

För en dynamisk folkrörelse är det idéburna ledarskapet en av hörnpelarna. Våra värderingar är grunden i vår organisation, verksamhet och i vårt sätt att leda andra. Utbildningen utgår från vår människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Syftet med utbildningen är att ge socialdemokratiska förtroendevalda kunskap och redskap som rustar dem för sina uppdrag. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft.

 

Ledarskapsutbildning – Att vara lokalpolitiker (F 2020-2021)

Att vara lokalpolitiker F är en ledarskapskurs för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare och lära dig socialdemokratiskt ledarskap.

Kursen går på distans och är uppdelad i 4 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för ditt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten.

Målgrupp: Förtroendevald för nämnd, styrelse i kommun, region eller partiorganisation
Kurstid: 17 augusti 2020 – 11 juni 2021
Internat: Utbildningen består av fyra internat med mellanliggande arbete
Internat 1: 12-13 september 2020
Internat 2: 21-22 november 2020
Internat 3: 30-31 januari 2021
Internat 4: 8-9 maj 2021
Plats: Viskadalens folkhögskola
Kostnad: 3000 kr (LO Väst kan eventuellt stå för deltagaravgiften för om du är medlem i ett LO-förbund. Meddela därför ev medlemskap vid anmälan)
Ansökan senast: 18 juni 2020

Mer information om innehåll och upplägg: https://xn--a-folkhgskolorna-swb.se/kurs/avlf/ 

 

facebook Twitter Email