fbpx

Ung i GO(S)

Kursen riktar sig till dig som är ung i politiken och har, eller vill ha, någon form av politiskt uppdrag. På kursen delar våra kurshandledare och medverkande med sig av sina kunskaper om vad som förväntas av dig som ung politiskt engagerad.

Målgrupp:
Du som är medlem i SSU eller Socialdemokraterna, och är mellan 16–33 år gammal, som vill fördjupa dina kunskaper i vad det innebär att vara politiskt aktiv samt vara beredd att ta ett förtroendeuppdrag efter valet 2022.

Du får under kursen bland annat chansen att bygga dig ett, eller bygga ut ditt, nätverk och möta andra unga socialdemokrater. Vi kommer att fördjupa oss i dagsaktuella samhällsfrågor, du kommer att få utveckla din retorik, skriva politiskt samt lära dig hur du läser en kommunal budget och andra delar i det politiska hantverket.

Du kommer även att erbjudas en mentor. En mentor som har erfarenhet av förtroendeuppdrag och är väl förankrad i partiorganisationen, och som avsätter tid för att tillsammans med dig växa.

Praktiskt:
Kursstart: Hösten 2020
Kursavslut: våren 2022
Fyra till fem kvällsträffar per termin, samt en helg per termin, totalt fem internat.

Deltagande på träffarna och internaten är obligatoriska. Under hela kurstiden förväntas du att delta i diskussioner, skriva, samt delta i lokala partiaktiviteter, då detta ingår i själva utbildningen.

Varje Arbetarekommun garanteras tre platser på utbildningen. Rekrytering sker i samråd mellan SSU-distriktet, Arbetarekommun och partidistrikt, där urval kommer att ske.

För mer information:
Assar Wixe, SSU
Alexander Wikhall, SSU
Sara Björnson, Socialdemokraterna

facebook Twitter Email