fbpx

Styrelseutveckling


Hur kan vi jobba i arbetarekommunens styrelse?
Vilka förväntningar finns utifrån stadgarna?
Kan vi jobba på annat sätt och finns det smartare sätt att jobba?

Vilka roller finns i arbetarekommunen, och är det några roller vi borde ha?
Vilka verktyg har arbetarekommunens styrelse till sitt förfogande?
Vem/vad är det som styr arbetet i arbetarekommunen?

Målgrupp: AK-styrelser, både nya och rutinerade ledamöter och ersättare
Datum och tid: Lördag den 23 april klockan 10.00-15.00
Plats: Digitalt, men vi ser gärna att arbetarekommunens styrelse samlas tillsammans
Kostnad: Ingen kostnad
Handledare: Renée Bengtsson & Hans Hahn, partidistriktet, samt Katrin Hakopian, ABF
Anmälan senast: 10 april 2022 till goteborgsomradet@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email