fbpx

Svenska djurskyddsregler ska vara obligatoriska vid offentlig upphandling

Det ska vara tydligt att Socialdemokraterna ser till hela landet och alla medborgare. Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen.

Den s-ledda regeringen vill göra det obligatoriskt vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel att ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika – precis som i Sverige. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte missgynnas. För oss går det före stora skattesänkningar.

Det ska vara tydligt att Socialdemokraterna ser till hela landet och alla medborgare. Samtidigt som vi ställer höga krav på svenska bönder vill vi även ha höga krav på maten vi ger våra barn och äldre i skolan och i äldreomsorgen.

Den här regeringen har gjort klart i både livsmedels- och upphandlingsstrategin att det ska ställas krav i nivå med svensk djurskyddslagstiftning vid offentliga inköp av animaliska produkter. Därtill kan Upphandlingsmyndigheten hjälpa kommuner och landsting att ställa specifika krav utan att riskera att trampa snett. Allt det här gör att det inte finns några ursäkter längre.

Sedan 1 januari 2017 då de nya upphandlingslagarna trädde i kraft finns det inget hinder mot att ställa specifika krav på djurskydd i upphandlingar, ändå görs detta bara i 60 % av fallen. Det tycker vi är för lite och detta måste vi öka.

Att så stor del av det offentliga inte utnyttjar de möjligheter som finns att ställa krav för att minska klimatpåverkan eller ge djuren ett drägligt liv samt minska riskerna för antibiotikaresistens är inte acceptabelt.

Sverige har idag världens främsta djuromsorg med salmonellafrihet och mycket låg antibiotikaanvändning. Det ska våra svenska bönder inte straffas för, tvärtom. Staten ställer höga krav på bönderna, då är det enda rimliga att staten också ställer samma krav på sig själv när vi upphandlar.

Vi behöver en lagstiftning som inte missgynnar svenska bönder i offentliga upphandlingar för att de lever upp till vår djurskyddslagstiftning. En lagstiftning som ställer högre krav än många andra länder. Därför vill regeringen/Socialdemokraterna göra det obligatoriskt vid alla upphandlingar av animaliska livsmedel att ställa krav på att produktionen ska ha skett med höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika, så att kommuner och statliga myndigheter enklare ska kunna upphandla kött som producerats i enlighet med den nivån som svenska bönder producerar.

Vi vill sätta igång ett arbete för att titta på hur den lagstiftningen kan komma att utformas i förhållande till övriga EU-regler. Men en sak är säker. Våra barn och äldre på våra skolor och äldreboenden ska inte behöva äta kött som behandlats med antibiotika. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, inte konkurreras ut av utländska bönder med lägre miljö- och djurskyddstandard. För oss går det före stora skattesänkningar.

facebook Twitter Email