fbpx

Visar alla poster med taggen:Kenneth G Forslund

Fem viktigaste om S budgetalternativ 

Välfärd och fördelningspolitik är de viktigaste frågorna i Socialdemokraternas förslag till statsbudget för 2023! Ett förslag som i Riksdagen kommer att ställas mot den SD-budget som M-KD-L-regeringen lagt fram. Eftersom regeringspartierna har majoritet i Riksdagen tillsammans med SD kommer S-budgeten tyvärr inte att gå igenom. 1. Alla påverkas av hög inflation och höga energipriser. Det…

Läs mer

Den högerkonservativa regeringen bryter mot klimatlagen!

Vi vill bibehålla planetens förmåga att hysa mänskligt liv!

Vi socialdemokrater förstår klimatkrisens allvar och konsekvenser. Vi förstår också att miljö- och klimatfrågan hänger ihop. Biologisk mångfald förutsätter fungerande ekosystem som hänger ihop i nätverk av naturmiljöer som långsiktigt kan upprätthålla naturens ekosystemtjänster. Det klimatpolitiska ramverket, med klimatmålen, klimatlagen och klimatpolitiska rådet är reformer som den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen genomfört för att styra…

Läs mer

Pressen på Irans regim måste öka

Vi fördömer å det starkaste de brutala övergrepp som nu sker mot befolkningen i Iran och särskilt mot de kvinnor och ungdomar som kämpar för sin frihet och sin rätt att leva ett liv utan diskriminering, förtryck och våld.

I över en månad har befolkningen i Iran protesterat mot regimen och för sin frihet.De som går i fronten för frihetskampen är de som själva är starkast utsatta för diskriminering, förtryck och våld – nämligen de unga kvinnorna i Iran. Alla människors rätt till frihet och trygghet är helt grundläggande och det internationella samfundet måste…

Läs mer

REGERINGEN PÅ TVÄRS MOT VERKLIGHETEN

En ny regering är på plats. Ännu en gång en regering med ett knappt underlag i riksdagen efter ett mycket jämt valresultat.

Den här gången den mest högerreaktionära regeringen sedan högermannen Arvid Lindmans regering efter Kosackvalet 1928. Regeringen Kristersson är en märklig konstruktion. Tre partier som förlorade valet ska genomföra det största högerpartiet Sverigedemokraternas politik. Med Tidöavtalet/Slottsavtalet och regeringsförklaringen börjar det klarna vilken politik som verkligen kommer att föras. På punkt efter punkt går politiken på tvärs…

Läs mer

Vårt Sverige kan bättre!

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationenoch få bort våldet och brottsligheten. Våld och brottslighet är ett gift som sprider rädsla, bryter sönderframtidstron och tilliten i samhället. Varje sten ska vändas för attbryta segregationen och stoppa våldet och brottsligheten.Vi ska skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet och välfärden.Vårt samhälle ska ha…

Läs mer
facebook Twitter Email