fbpx

Tillvarata invandrargruppen ensamkommande barn och unga

Motion som antogs på STS Västs årsmöte

Idag varnas vi för att år 2030 kommer vi att sakna 43 00 lärare och år 2050 kommer vi sakna 150 000 personer i vården, i hemtjänst, inom äldrevården, sjuksköterskor och undersköterskor,

År 2015 kom omkring 90 000 flyktingar till vårt land. Vi i civilsamhället gjorde allt vi kunde för att vara till hjälp, för att ge dem en trygg värld att leva i. Så blev det i många fall, men vi klarade inte hela vägen.

De nyanlända är Sveriges kanske mest oanade talangpool. De allra flesta bär på en enorm drivkraft och brinner för att bli delaktiga i alla delar av vårt svenska samhälle och att få ett arbete.

Vi har lösningar på detta, för vi har en hel palett med insatser som vi kan använda:

  • större och bättre satsning till rätt personer, som får en snabb validering i sina yrken, så att de kan komma på rätt jobb snabbt och
  • fylla på våra yrkesutbildningar för att ge personer möjlighet till att utbilda sig i yrken inom vård och omsorg.

Vi vet också att invandring är en nödvändighet för EU:s alla stater. Med enkel matematik kan ses, efter länder som Japan visat världen, att det inte går att ersätta människors drömmar om robotar som hjälp hemtjänst. Vi vet att vi måste bli många fler som jobbar om inte Europas äldre ska tvingas jobba in i stressens sista arbetstimma, eftersom de inte har ” råd med pension”

 Just nu driver vi en massarbetslöshet kombinerat med övertidsarbete för dem som borde trappa ner. Alla utredningar visar, att EU behöver miljoner nya medborgare för att klara omställning i omsorg och utvecklas vidare. Vi vet också att EUs länder med hög invandring går bättre ekonomiskt än de med låg invandring.

Låt oss ge de ensamkommande barn och ungdomar som kom hit till Sverige 2015 och senare, en möjlighet att utbilda sig och bli en resurs för deras och vår framtid.

Yrkande:

  • att Sverige utfärdar en allmän amnesti för de ensamkommande barn och unga som vistats i Sverige längre än 1 år.

Ing-Britt Adiels, motionär

facebook Twitter Email