fbpx

Ulric Andersson, Värmland, ny ordförande för S i Väst!

På det S i Väst representantskap som hölls under måndagen så skiftade ordförandeskapet från Hans Hoff, Hallands partidistrikt till Ulric Andersson, Värmlands partidistrikt.

Socialdemokraterna i Västsverige är en organisation som består av Socialdemokraterna i Västsverige som består av partidistrikten i Västsverige, Göteborg, Göteborgsområdet, Fyrbodal, Halland, Södra Älvsborg, Skaraborg och Värmland. Ordförandeskapet är rullande och byts mellan partidistrikten varje år. Nästa år är det Göteborgsområdets tur att ta över ordförandeklubben under ett år.

På mötet i måndags som var ett traditionellt årsmöte så antogs verksamhetsberättelse, bokslut och budget. Beslut togs också om att den nya styrelsen utses av med personer från respektive partidistrikt. Mötet hölls på fem ställen samtidigt via videolänk. En teknik som för dagen fungerade alldeles utmärkt. Göteborgsområdesdelegationen satt på expeditionen i Kungälv.

facebook Twitter Email