fbpx

Under en livstid går en kvinna back 3,6 miljoner kr – en blomma kompenserar knappast för det!

Det är inte en chokladask eller en bukett blommor som efterfrågas på internationella kvinnodagen. Det är en samhällsomvandling som garanterar kvinnors lika rättigheter, resurser och representation.

Det är inte en chokladask eller en bukett blommor som efterfrågas på internationella kvinnodagen. Det är en samhällsomvandling som garanterar kvinnors lika rättigheter, resurser och representation. Den kampen för vi idag – liksom varje annan dag på året.

Att Sverige är bland världens mest jämställda länder är en direkt följd av ett målmedvetet politiskt och fackligt arbete inom den svenska socialdemokratin och arbetarrörelsen. Det är vi som har åstadkommit avgörande steg för jämställdheten; i allt ifrån bygget av vår allmänna välfärd som möjliggör kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och jämlik fördelning av det obetalda omsorgsarbetet i hemmet, till lagstiftning som skyddar kvinnans rättigheter.

I regeringsställning de senaste åren har ytterligare steg tagits: såsom samtyckeslagstiftning, fler reserverade månader i föräldraförsäkringen för ett jämställt uttag, ökade resurser till kvinnojourer, förebyggande arbete mot våld och hedersförtryck, förstärkning av pensioner – där majoriteten av de fattigaste är kvinnor – till vår feministiska utrikespolitik. I varje politiskt område har vi tillsatt en jämställdhetsanalys. När vi dessutom idag prioriterar förstärkning av välfärden, innebär det inte ”bara” bättre skola, vård och omsorg, utan också investeringar i vad som är kvinnodominerade sektorer. I dagarna presenterade regeringen dessutom införandet av en lag mot barnfridsbrott, vilket gör det straffbart för ett barn att se eller höra brottsliga gärningar som vålds- och sexualbrott mot en närstående, i många fall mot barnets mamma.


Men låt oss inte luras till att tro att det är färdigt. Makten är inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män, de ekonomiska skillnaderna är fortfarande enorma – i genomsnitt 3,6 miljoner kr på en livstid. Våldet mot kvinnor fortsätter att öka dramatiskt, inte minst under Corona-pandemin då ökningen är 30-procentig. Samtidigt är den svenska högern, i synnerhet SD och KD, aktivt mobiliserade för att försvaga kvinnors rättigheter. Det gäller inte minst attacker på kvinnors rätt till självbestämmande över sin egen kropp och försök till att vrida tillbaka klockan till en tid då kvinnor var låsta till hemmet.

Allt som har byggts upp kan raseras väldigt snabbt. Det kan vi inte acceptera. Istället måste utvecklingen framåt. Därför fortsätter vi idag som varje dag att arbeta utifrån våra jämställdhetspolitiska mål; jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

Ett jämställt Sverige ÄR möjligt!

GO(S) riksdagsledamöter,

Kenneth G Forslund
Aylin Fazelian
Joakim Järrebring

facebook Twitter Email