fbpx

Utbildning för jobb

I budgeten för nästa år finns många olika satsningar för att fler människor ska få jobb. Efter den moderatledda slakten av Arbetsförmedlingen ökas anslagen så att myndigheten kan fokusera på att stötta alla de arbetslösa som söker jobb. Till exempel 1,2 miljarder kronor på fler och bättre matchningstjänster så att fler arbetssökande ska hitta rätt jobb just för dem. Satsningen extratjänster som är framgångsrik fortsätter precis som introduktionsjobb och arbetsmarknadsutbildningar stärks med nästan en halv miljard kronor.

Av alla satsningar är de på utbildning de som lönar sig bäst, både för individen och för hela samhället. Utbildning är därför en möjlighet som ska finnas hela livet. Arbetsmarknad är mer föränderlig idag än någonsin tidigare i historien. Kraven på att kunna ställa om är stora, både på arbetsgivare och arbetstagare. Därför är en viktig nyhet i budgeten för 2022 ett omställningsstudiestöd som på riktigt ger förutsättningar för fler att studera mitt i livet.

Det innebär att man kommer att kunna få studiestöd som motsvarar ca 80 procent av den tidigare lönen. Att gå från en heltidsinkomst till inkomster i nivån med det studiestöd man försörjer sig på som 20-åring har gjort det svårt, för att inte säga omöjligt, att yrkesväxla med hjälp av studier som vuxen med barn, bil och huslån att betala. Detta blir nu möjligt tack vare socialdemokratisk politik.

Kopplingen mellan utbildning och arbetslivet måste öka så att utbildningar faktiskt leder till arbete. Kraven ökar nu på att de gymnasiala utbildningar som erbjuds ska anpassas till de behov som finns på arbetsmarknaden. Det innebär att färre kanske lockas att läsa till stylist, ett program som växt trots en oerhört tuff arbetsmarknad, och fler att bli undersköterskor där det finns ett stort underskott på utbildad personal. Samtidigt återinförs grundläggande behörighet som huvudalternativ även på de yrkesförberedande programmen. En åtgärd som länge efterfrågats av företagen och Svenskt Näringsliv.

Med socialdemokratisk politik kan fler få utbildning som leder till arbete.

Göteborgsområdets Riksdagsledamöter
Kenneth G Forslund
Joakim Järrebring
Paula Örn

facebook Twitter Email