fbpx

UTBILDNING OCH KUNSKAP ÄR KÄRNAN I SAMHÄLLETS STYRKA

Följande uttalande antogs den 17 april 2021 på Socialdemokraterna i Göteborgsområdets distriktsårskongress:

För oss Socialdemokrater är det avgörande att Sveriges skolsystem är högpresterande och bygger grund för det jämlika samhället. Men politiska experiment och marknadstänk har skapat förödande konsekvenser för den svenska skolan genom åren.

Idag har Sverige en skolmarknad som saknar jämförelse i världen. 

Den offentligt finansierade skolpengen överkompenserar friskolor och tillåter obegränsade vinstuttag. Friskolor tillåts ha egna orättvisa kösystem som sorterar elever och spär på skolsegregationen. Samhällets insyn och kontroll över friskolor och deras etablering är låg, betygsstatistik och lärartäthet ses som affärshemligheter.

Till följd av den extrema skolmarknadens utveckling dräneras den kommunala skolans resurser, samtidigt som friskolekoncerner maximerar vinstuttag genom att dra in på elevers rätt till kvalitativa läromedel, tillgång till skolbibliotek, kompromissar med lärartätheten och väljer ut elever utifrån vilka som anses mest lönsamma.

Vi Socialdemokrater har länge varit kritiska till skolmarknaden. Även om den S-ledda regeringen lyckats öka kunskapsresultaten igen, fortsätter marknadsmekanismer dra isär svensk skola. Om vi ska bryta skolsegregationen och öka jämlikheten måste vi stoppa vinstjakten och sätta stopp för marknadskrafterna. Nu ligger ett antal förslag på riksdagens bord som skulle innebära rejäla steg i rätt riktning – men om förslagen inte samlar majoritet menar vi att Socialdemokraterna nationellt bör och ska gå till val på att sätta stopp för marknadsstyrningen av skolan.

Socialdemokraterna i Göteborgsområdets distriktskongress kräver att:

  • Aktörer med vinstintresse ska förbjudas från att driva gemensamt finansierad skola eller annan utbildningsform. Att offentligt finansierad utbildning drivs av olämpliga aktörer är oacceptabelt och ska genast stoppas, likaså externa bidrag från aktörer med kopplingar till kriminalitet eller extremism.

  • Insyn och transparens ska gälla genom att offentlighetsprincipen omfattar alla skolor. Skattefinansierad verksamhet ska inte undanhålla viktiga uppgifter från elever, föräldrar och allmänhet.Svensk skola är ingen affärshemlighet.

  • Skolpengen ska göras mer rättvis och kompensera kommuner för deras särskilda ansvar och merkostnader. Skolpengssystemet måste sluta diskriminera kommunala huvudmän. Idag får friskolor samma ersättning som kommunala skolor, trots att kommunala skolor har större ansvar och lagstadgade skyldigheter.

  • Skolvalet ska bli rättvist. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. En gemensam antagning ska införas till alla skolor och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium.

En skolgång av hög kvalitet ger grund för den enskilde att kunna påverka sitt egna-, sin omgivnings -och kommande generationers liv.
Det är inte marknaden, utan samhället som ska styra skolan!

Socialdemokraterna i Göteborgsområdet
Distriktskongress 2021

facebook Twitter Email