fbpx

Valberedningens förslag till riksdags- och regionfullmäktigelista

Valberedningen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet presenterar nu sitt förslag till riksdags- och regionfullmäktigelista. -Det har varit ett utmanande men roligt arbete att få vara med och ta fram det bästa laget för distriktet, säger Benny Andersson, sammankallande i distriktets valberedning.

Under december, januari och februari har valberedningen för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet intervjuat ett stort antal kandidater till både riksdag och region och efter ett hårt arbete kunde valberedningen igår presentera förslaget för distriktets Samråd. Samrådet består av representanter från distriktets arbetarekommuner, distriktsstyrelse och sidoorganisationer där tanken är att kunna föra en dialog med valberedningen om de listor som distriktskongressen ska fatta beslut om den 2 april i år.

Valberedningen har strävat efter att få en så bra fördelning som möjligt på listorna, både vad gäller erfarenhet, förnyelse, bakgrund, facklig erfarenhet och ålder.  De har dessutom försökt tillse att hela distriktet ska vara representerat.

-Som ordförande i partidistriktet känner jag en stolthet över de starka laguppställningar som föreslås på både riksdagslistan och regionlistan. Det är lag som jag är övertygad om kommer kunna driva vår politik framåt och stärka distriktet och partiet på både regional och nationell nivå, säger Aylin Fazelian, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.

Riksdagslistan

Valberedningens förslag till riksdagslista toppas av Kenneth G Forslund från Kungälv. Kenneth är riksdagsledamot sedan 2002 och är sedan 2014 ordförande i riksdagens utrikesutskott. Under sin tid i riksdagen har han bland annat haft ansvar för EU-frågor, global utvecklingspolitik och nu de senaste åren säkerhetspolitiska frågor. Han har dessutom ingått i Socialdemokraternas arbetsgrupp som under 2021 arbetade fram ett nytt internationellt program som antagits av Partistyrelsen.

-Sverige går mot val i höst i en av de mest dramatiska händelseutvecklingarna i Europa på över 80 år. En europeisk demokrati är under invasion av ett annat europeiskt land. Sverige och Europa står mitt i stora hot, ytterst är demokratin hotad. Valberedningens förslag till valsedel innefattar både erfarenhet och förnyelse samt bred och varierad erfarenhet. Precis det som Sverige behöver i det här mycket allvarliga läget, säger Kenneth G Forslund.

På andraplats på valberedningens förslag till riksdagslista finns Aylin Fazelian från Mölndal. Aylin har suttit i riksdagen sedan 2018 och sitter i utbildningsutskottet. Hon är 30 år gammal, utbildad statsvetare och arbetade för en miljöorganisation efter avslutad masterutbildning. Förutom riksdagsledamot är hon även partidistriktets ordförande samt sitter med i partistyrelsen.

Förslaget till riksdagslista i sin helhet kan du läsa här

Regionfullmäktigelistan

Regionfullmäktigelistan toppas även denna gång av Janette Olsson som suttit som ordinarie i regionstyrelsen sedan 2018, med huvudfokus på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och personalutskottet. Janette kommer från Stenungsund och är i grunden lärare på Stenungskolan.

– Det är mycket hedrande att återigen bli föreslagen som första namn på regionlistan, säger Janette Olsson. Vi har stora utmaningar som vi behöver hjälpas åt att jobba med i regionen och där behövs hela laget. Det är på tiden att Västra Götalandsregionen får ett socialdemokratiskt lett styre, avlutar Janette.

Som andranamn på valsedeln föreslår valberedningen Jim Aleberg från Ale. Jim sitter idag som ersättare i regionstyrelsen och är bland annat gruppledare i Styrelsen för Närhälsan, samt sitter med i presidiet i Digitaliseringsberedningen. Jim är i grunden bilmontör och fackligt förtroendevald i Volvos verkstadsklubbs styrelse där han fortfarande jobbar någon dag i veckan. Han är även engagerad i Alafors IF som ungdomsledare och tränare.

Förslaget till regionfullmäktigelista i sin helhet kan du läsa här

facebook Twitter Email