fbpx

Valupptakt 14e augusti

Söndag den 14 augusti träffas vi för en gemensam valupptakt med Göteborgs partidistrikt. Vi kommer att inleda tillsammans med under dagen även ha en stund varje partidistrik för sig själva. Dagen kommer bland annat att gästas av Aylin Fazelian, Mattias Jonsson, partisekreterare Tobias Baudin, valledare Axel Björneke och LO-Västs valledare Rikard Andersson. Det kommer även att bli tal och uppträdande på Gustav Adolfs torg.

Tid: 10.00 – 15.00 (kaffe och avprickning från 9.15)
Plats: Post Hotell, Göteborg (Samling i lokal Drottningportalen)
Anmälanhttps://response.questback.com/socialdemokraterna/GOSvalupptakt2022

facebook Twitter Email