fbpx

Vår region kan bättre!

Vår gemensamma välfärdsmodell är till stor del det som gör Sverige
fantastiskt. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer:
byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja
studera. Det tjänar vi alla på.
När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa.
Detta är grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi
investeringar i det gemensamma, för en fungerande välfärd genom
hela livet. För oss socialdemokrater innebär det att prioritera klimatet,
infrastruktur och bostäder framför fler skattesänkningar.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd!
En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet.
Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett
hur föräldrarnas ekonomi ser ut. Välfärden ger sjukvård efter behov
– inte efter plånbok. Välfärden ger samma trygga äldreomsorg till
byggnadsarbetaren som till direktören.
Vårdens pengar ska användas till att skapa kvalitativ vård för alla.
Vi ska utveckla vår egen sjukvård och komma bort från dyrköpta
marknadslösningar. Vi ska stärka vår egen organisation och inte
belasta genom inhyrd personal.
Hälso- och sjukvården ska bygga på principen om en sammanhållen
vård som utgår ifrån patienternas behov – inte marknadens.
Alternativa driftsformer ska aldrig utgöra ett förstahandsval utan
förekomma om det tillför särskilt mervärde, eller för att möta
tillfälliga behov. Därför behövs en rad åtgärder för att motverka
kommersialisering och marknadsstyrning av vården.

Den svenska välfärden bärs upp av medarbetarna, de ska ha fler
kollegor, rätt utbildning och bättre arbetsmiljö. Vi ska anställa fler
inom vården, förbättra deras arbetsvillkor och se till så att deras
kunskap och kraft tas till vara fullt ut. Vi ska se till så att alla vårdens
aktörer jobbar tillsammans för att alla ska få hjälp så snabbt
som möjligt.
Den globala pandemins utbrott 2020 har fördjupat flera tidigare
brister i samhället. Revorna i välfärden – och därmed tryggheten
har blivit tydligare samtidigt som klyftorna har ökat. Under alla
dessa prövningar visade det sig tydligare än någonsin att när vi har
arbetat tillsammans gör vi störst skillnad.

Regionen behöver en socialdemokratisk ledning
Efter åtta år med en moderatledd ledning i regionen så ser vi
resultatet i form av en underfinansierad sjukvård vilket har lett till
oerhört långa köer, dålig arbetsmiljö och personalbrist.
Det måste bli ett slut på detta. Vi socialdemokrater vill:
• Ta bort vårdköerna
• Höja lönerna för vårdpersonalen
• Förbättra arbetsmiljön

Vi har politik för att göra Västra Götalandsregionen bättre!
– Rösta på Socialdemokraterna den 11 september.

facebook Twitter Email