fbpx

Vårt förslag om plan för konkurrenskraftiga löner i regionen röstades ner

Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper som de inom vården!

Socialdemokraterna vill därför se en handlingsplan för hur vårdlönerna ska nå MINST riksgenomsnittet – och pengar avsatta i budget för att genomföra planen. Vi har dessutom lämnat in en motion om konkurrenskraftiga löner.

Undersköterska (inklusive specialister) -2 000 kronor
Grundutbildad/allmän sjuksköterska -6 350 kronor
Ambulanssjuksköterska -3 500 kronor
Operationssjuksköterska -2 200 kronor
Specialistläkare (inklusive överläkare) -6 400 kronor.

Ovanstående är några exempel på hur mycket mindre vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR) tjänade i mars i år, jämfört med riksgenomsnittet för respektive yrkesgrupp. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i budget efter budget lagt extrapengar – minst en halv miljard per år – för att höja grundlönerna. Vi har också i vår budget krävt att VGR tar fram en handlingsplan för hur regionens vårdlöner successivt ska nå upp till minst riksgenomsnittet.

Den 23 augusti tog regionens personalutskott ställning till motionen om Handlingsplan för konkurrenskraftiga löner. M, L, C, KD och MP röstade mot detta. De anser att regionen redan har en plan och den är de nöjda med. Vi misstänker att vårdpersonalen i VGR inte är lika nöjda. Det är inte vi socialdemokrater heller. Därför kommer vi att fortsätta ta strid för rimliga villkor och löner för vårdpersonalen.

Motionen, som är inlämnad av Jim Aleberg, Claes Redberg och jag, ska upp till regionfullmäktige i oktober och där väntar en debatt i frågan!

/Janette Olsson, regionråd i opposition

facebook Twitter Email