fbpx

Vårt Sverige kan bättre!

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen
och få bort våldet och brottsligheten.

Våld och brottslighet är ett gift som sprider rädsla, bryter sönder
framtidstron och tilliten i samhället. Varje sten ska vändas för att
bryta segregationen och stoppa våldet och brottsligheten.
Vi ska skärpa fler straff och bygga ut rättsväsendet och välfärden.
Vårt samhälle ska ha nolltolerans mot allt som när kriminaliteten.
Socialtjänst, polis och andra myndigheter ska finnas i vardagen.
Ska segregationen brytas behöver alla jobba. Trångboddheten ska
brytas och livsvillkoren i utsatta områden måste förbättras. Bra,
relevanta utbildningar och aktiva arbetsmarknadsåtgärder ska staka
ut vägen till jobb, bostad och ett självständigt liv.

Vi ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens
jobb med bra villkor i hela landet.


Vi ska nyindustrialisera hela Sverige samtidigt som vi påskyndar
klimatomställningen. Det skapar stora chanser till nya jobb. De
jobben ska växa fram i hela Sverige. Och de ska ha bra villkor, med
svenska löner och kollektivavtal. Det ska finnas goda möjligheter
till omställning och ekonomisk trygghet när man blir sjuk eller
arbetslös.
När alla som kan jobba också jobbar kan vi göra välfärden bättre.
Egen försörjning och skola, vård och omsorg av hög kvalitet för
alla är de starkaste krafterna för jämställdhet och jämlikhet.
Kvaliteten i välfärden och människors hälsa äventyras när hemtjänstpersonalen
springer på minutschema och sjukvårdspersonalen
pressas. Otryggheten växer när det är krångligt att vara sjuk
och samhällets verksamheter anpassas efter marknaden – inte
människorna.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Svenska folket ska leva i trygg förvissning att välfärden finns där
när vi behöver den. Riskkapitalisternas plundring ska stoppas. Det
ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
Och de som arbetar där förtjänar hela samhällets respekt, de ska
ha goda arbetsvillkor, bra löner och en pension som går att leva
på.
Socialdemokratin står alltid upp för alla människors lika värde och
rätt, mot hat och främlingsfientlighet. Vi tror på samarbete och
gemensamma lösningar, och vi står sida vid sida med civilsamhället
och alla människor som genom sitt personliga engagemang vill
bidra till ett bättre samhälle. Vi vänder oss emot att samhällsproblemen
utnyttjas till att splittra och söndra. Högern säger sig värna
Sverige men har en politik som förstör just det som vi älskar med
vårt land.


Vi ska visa varandra respekt och bygga ett starkare samhälle tillsammans,
för vårt Sverige kan bättre.

facebook Twitter Email