fbpx

Vi får aldrig glömma

Det som började med hån, hot och trakasserier ledde till ett systematiskt och industriellt mördande av sex miljoner judar. #WeRemember

Idag den 27 januari för 76 år sedan befriades fångarna i koncentrationslägret Auschwitz. Det som började med hån, hot och trakasserier ett par årtionden tidigare hade då lett till ett systematiskt och industriellt mördande av sex miljoner judar. Sedan 1999 uppmärksammas den 27 januari i Sverige som Förintelsens nationella minnesdag. Sedan 2005 är den också en av FN beslutad internationell minnesdag. 

Fördomarna, hatet och förföljelsen av judar har en lång historia men nazisterna i Tyskland gjorde det till en viktig del av kärnan i sitt partis politik vid partiets bildande 1919. De tyska judarna skulle fråntas sitt medborgarskap. I karikatyrteckningar förlöjligades och hånades judar. Fördomarna spreds och förstärktes. Judarna skuldbelades och trakasserierna tog fart. 

I november 1938 inträffade Kristallnatten då 7 500 butiker vandaliserades och gatorna täcktes av krossat glas från skyltfönstren. 267 synagogor brändes och 400 judar mördades eller tvingades att begå självmord. Kristallnatten var hämnden för en judisk 17-årings mord på en tysk diplomat i Paris. Propagandaministern Joseph Goebbels sa på ett nazistmöte samma kväll som diplomaten avled att inga demonstrationer var förberedda men om det uppstod några så skulle de inte hindras. I praktiken blev det uttalandet en uppmaning till våld den natten. De följande veckorna greps 30 000 judar och sändes till koncentrationsläger. Straffet för Kristallnatten blev böter på 1 miljard tyska mark, och det var judarna som bötfälldes. 

Antalet tyska koncentrationsläger byggdes ut steg för steg från det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933. Vid krigsutbrottet 1939 fanns ett tiotal läger. Sedan växte antalet snabbt. I januari 1942 hölls den så kallade Wannseekonferensen, där planerades och koordinerades den så kallade ”slutgiltiga lösningen av judefrågan” som hade beslutats redan på sommaren 1941. 

Efter detta tog det systematiska och industriella mördandet av judar rejäl fart. Ännu fler koncentrationsläger byggdes och gärna i närheten av järnvägar och järnvägsknutpunkter för att det skulle bli riktigt effektivt. Tågresan dit i boskaps- eller godsvagnar fick judarna betala biljetten för själva. 

Vid Andra världskriget slut fanns det ungefär 700 koncentrationsläger i olika storlekar. Auschwitz var det största av dem och där mördades totalt 1 miljon judar. Den 18 januari tömdes koncentrationslägret på nästan 60 000 fångar som tvingades ut på dödsmarscher i riktning mot Tyskland. Kvar fanns de ungefär 7 000 fångar som var allra mest utmärglade och svaga. Det var den synen som mötte de sovjetiska soldaterna som befriade Auschwitz den 27 januari 1945.  

Det började med karikatyrer och hån, politiska idéer och program som de flesta avfärdade som stolliga, men stegvis övergick det till våld, statsideologi och folkmord. Få om ens någon kunde nog från början föreställa sig vad nazismen skulle leda till, efteråt är det svårt att förstå att det över huvud taget kunde hända. Ändå hände det, till att börja med sakta med små steg, sedan allt snabbare och till slut med resultatet att 6 miljoner judar förintats. 

Allt sedan det hände har det sagts att det inte får hända igen. Men folkmord har hänt igen, flera gånger dessutom. Ser vi inte upp, håller vi inte emot och ifrågasätter hån, lögner och hets kan det fortsätta att hända. 

Idag och varje annan dag ska vi minnas hatet, förföljelsen och mördandet av 6 miljoner judar. Det som aldrig mer får upprepas. Måtte vi lära av historien! 

Shalom aleichem! (Fred vare med er!) 

Kenneth G Forslund, riksdagsledamot
Aylin Fazelian, riksdagsledamot
Joakim Järrebring, riksdagsledamot
Janette Olsson, regionråd i opposition
Jim Aleberg, ersättare i regionstyrelsen

facebook Twitter Email