fbpx

Vi har ett resultat!

Röstningen på ombud till partikongressen är avslutad. Här är Göteborgsområdets ombud!

Under två veckors tid har betalande medlemmar i Göteborgsområdets partidistrikt kunnat rösta på vilka kandidater som ska få representera vårt partidistrikt på partikongressen 2019 och röstningen är nu avslutad. 26 kandidater ställde upp och av dessa skulle 9 personer utses till ombud.
Resultatet av omröstningen blev att följande åker som GOS-ombud:

Ombud
Jim Aleberg, Ale
Paula Örn, Ale
Elpida Georgitsi, Mölndal
Anton César, Alingsås
Eva Carlsson, Partille
Patrik Linde, Härryda
Tina Hansen, Partille
Melisa Nilsson, Stenungsund
Katarina Bosetti Kristoffersson, Partille

Ersättare
Lena Orstadius, Ale
Renée Norgren Jeryd

Delegationsledare kommer att utses av distriktsstyrelsen den 5 december.

Det är den 22-24 mars 2019 som Socialdemokraternas 40:e ordinarie partikongress genomförs på Conventum i Örebro.
Kongressen kommer att främst behandla två programtexter: Kompetensförsörjning och omställning samt Organisatoriskt reformprogram. Kongressen kommer även prata om sjukvård och EU-val.

Just nu pågår en remissrunda i arbetarekommunerna då det finns möjlighet att komma med ändringsförslag. Kontakta din arbetarekommun om du vill veta mer om hur just de jobbar med programtexterna och hur du gör om du vill vara delaktig i remissarbetet. Ändringsförslagen ska vara inskickade till partistyrelsen senast 7 januari. Handlingar till kongressen kommer ombuden tillhanda den 8 februari och efter det tar ett omfattande delegationsarbete vid. Om någon arbetarekommun vill träffa något eller några ombud inför eller efter kongressen så är det bara att höra av sig till partidistriktet så förmedlar vi kontakt.

Eventuella frågor besvaras av Catrin Wikblad, förestombudsman

facebook Twitter Email