fbpx

Vi jobbar på för att rädda jobben

Svar till Örjan Mattsson i Kungälvsposten 16 mars

Örjan Mattsson (K) undrar om jag som riksdagsledamot från Kungälv inte borde ha besökt Göteborgs Kex istället för Kungälvs Energi och Fjärrvärmeverket för ett par veckor sedan. Inför hotet om en utlandsflytt av Göteborgs kex borde jag ha diskuterat krisberedskap och självförsörjningsgrad istället för energi- och värmesäkerhet.

Det ena utesluter inte det andra. Undertecknad, liksom kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (s), har under många år återkommande besökt Göteborgs Kex och har löpande kontakt med Livs fackklubb på företaget. Givetvis har vi träffats även nu och har tät kontakt om vad som kan göras.

Omedelbart när läggningshotet blev tog Kenneth kontakt Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister (S) ansvarig för livsmedelsfrågor och fick tag på honom där han var på möte i Berlin. Hans omedelbar reaktion var stor förvåning eftersom trenden idag är att livsmedelsföretag flyttar sin produktion hem eller in till Sverige. Vi kunde också snabbt konstatera att det här flyttförslaget är tvärt emot det som är målet med den Nationella livsmedelsstrategi som arbetats fram av regeringen och antogs av riksdagen 20 juni förra året. Ett viktigt mål i den är att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Näringsminister Mikael Damberg (S) hann vi inte kontakta, han ringde nämligen själv upp Miguel Odhner omedelbart när han hörde nyheten på radio. Vi jobbar med alla tillgängliga medel för att rädda Göteborgs Kex och jobben kvar i Kungälv.

Kenneth G Forslund, riksdagsledamot från Kungälv

facebook Twitter Email