fbpx

Vi sätter välfärden först!

Socialdemokraterna kräver 1 miljard extra till sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen har skickat mer pengar till regionerna för att förstärka sjukvården, än vad någon tidigare regering gjort. Det gäller under pandemin, men det gällde också innan den.

De historiskt stora statsbidragen från regeringen är huvudskälet till att regionen gick nästan 2 miljarder plus förra året. Trots detta går sjukhusen minus, köerna växer och vårdpersonalens löner fortsätter att halka efter vad deras kollegor i andra regioner tjänar.

Så varför går då sjukhusen i regionen back? Varför sitter de , år efter år, med sparbeting och krav på att minska personalen? Jo, för att det moderatledda regionstyret helt medvetet valt att underfinansiera sjukvården. Det moderata styret väljer att göra fina bokslut – och att köpa dyrare vård av privata bolag.

Detta är fullkomligt oacceptabelt! Vårdens pengar ska gå till vår gemensamma vård. De ska gå till att ge regionens sjukhus möjlighet att operera och behandla fler, så att människor slipper bli sjukare i de allt längre köerna. De ska också gå till att förbättra för personalen och se till så att fler – inte färre – vill, kan och orkar jobba i vården.

Det står inga läkare och sjuksköterskor med armarna i kors på de privata vårdbolagen och bara väntar på patienter från regionen. Faktum är att det redan står 10 000 patienter från regionen i kö till privat vård. Och ingen av dem blir friskare bara för att de köar till privat vård. Men regionens kassa blir magrare och det betyder ännu mindre pengar för sjukhusen. Nu har Socialdemokraterna i regionen krävt att ytterligare 1 miljard kronor förs över från den centrala kassan till regionens sjukhus.

Fördelat på:

  • NU-sjukvården: 147 miljoner
  • Sahlgrenska universitetssjukhus: 527 miljoner
  • Sjukhusen i Väster: 83 miljoner

Detta kallar moderat-styret för ”ansvarslöst agerande” och kommer att göra vad de kan för att stoppa det. Vi kallar det för vad det är: Ett första steg för att åter bygga upp vår gemensamma sjukvård, där vård ges utifrån behov och på jämlika villkor, och där personalen ges möjlighet att få rimliga arbetsvillkor.

För oss socialdemokrater kommer alltid välfärden först!

Socialdemokraterna i regionen

facebook Twitter Email