fbpx

Vi ska jobba Sverige ur krisen

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället starkare och mer hållbart.

Regeringen satsar nu 1,8 miljarder på ett jobbpaket riktat mot unga och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Med årets vårbudget skapar vi 22 000 nya möjligheter för ungdomar att skriva första raden på sitt CV eller utbilda sig i år. Därutöver förlängs de historiska krisåtgärder som varit så viktiga för att rädda jobb och livskraftiga företag.

Pandemin har slagit hårt mot Sverige. I första hand är det en kris för människors liv och hälsa. Men det har också slagit hårt ekonomiskt. Många har blivit av med jobbet. Flera företagare har mist sina livsverk.

I skuggan av krisen finns samhällsproblemen kvar. Klimatutmaningen måste lösas. Välfärden ska stärkas. Brottsligheten ska tryckas tillbaka.

Samtidigt visar svensk ekonomi motståndskraft. Arbetslösheten är på väg neråt igen – men vissa grupper riskerar att halka efter. Det krävs riktade insatser för att fler ska komma i arbete. När alla som kan jobba också jobbar skapar vi förutsättningar för investeringar i ett starkare samhälle.

Socialdemokrati är många saker, men framförallt är en ambitiös och offensiv arbetsmarknadspolitik det som definierar själva grunden för vår välfärdspolitik.

Den svenska och socialdemokratiska välfärdsmodellen har i grunden tre ben. Välfärden, ekonomin och arbetsmarknaden.

Det är en välfärdsmodell som bygger på generella välfärdstjänster enligt devisen av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Men också generella sociala transfereringar som främjar arbete och inkomsttrygghet.

Den bygger på en ekonomisk politik för stabilitet, öppenhet och konkurrens.

Och kanske framförallt är det en arbetsmarknad för omställning som tydligt vilar på devisen gör din plikt.

Alla människor som kan jobba ska jobba. Därför ska arbetsmarknaden och samhället utformas för att stödja individen enligt devisen hjälp till självhjälp.

En fungerande arbetsmarknad kräver en samordnad lönebildning och stöd i omställning, en aktiv arbetsmarknadspolitik och en väl fungerande arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet i omställning.

Att få fler i arbete är bra för individen, det är bra för ekonomin och det är bra för välfärden, därför kommer en socialdemokratisk ledd regering alltid prioritera en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Jobbpaket för fler i arbete. Kommunerna i Göteborgsområdet får 10,1 miljoner för att skapa fler vägar till jobb och framtidstro för unga. Det handlar bland annat om en storsatsning på sommarjobb. Dessutom investerar vi i nya utbildningsplatser och kombinationsutbildningar.

Pengar ska inte stå i vägen i kampen mot viruset. Sjukvården får ökade resurser och nya tillskott ges för vaccinering, testning och smittspårning. Västra Götalandsregionen får 870,3 miljoner för att bland annat vårda de som blir sjuka i covid-19 och samtidigt beta av vårdskulden.

Kampen mot brottsligheten fortsätter. Vår inställning är glasklar: Vi är kompromisslösa mot kriminaliteten och gängen. Därför fortsätter vi nu skjuta till pengar för att stärka hela rättskedjan.

Nu använder styrkan i svensk ekonomi för att genomföra en kraftfull grön återstart. Vi investerar i att skapa jobb och samtidigt lösa samhällsproblemen.

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen.

Kenneth G Forslund, riksdagsledamot(S)

Aylin Fazelian, riksdagsledamot(S)

Joakim Järrebring, riksdagsledamot(S)

facebook Twitter Email