fbpx

Ytterligare pengar till Covid19-hanteringen!

Regeringen föreslår ytterligare 7 miljoner

Ytterligare 7 miljarder kronor föreslår regeringen ska anslås under det här året för det fortsatta arbetet med Covid19 och följder i Sverige av pandemin. Förslagen har förhandlats fram mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen samt Centern och Liberalerna. Det är alltså de fyra partierna inom Januariavtalet från 2019 som fortsätter att ta ansvar för statens ekonomi 2021 och därmed fullföljer det ingångna avtalet.

Främst kommer de extra pengarna att gå till regionernas/sjukvårdens ökade kostnader, dels för Covid19-vård och dels för annan planerad vård som skjutits upp i tiden på grund av belastningen på vården. Viljan att vaccinera sig mot Covid19 har ökat och därmed ökar behovet av att köpa vaccin. Testning och smittspårning är fortsatt en stor kostnad.

Kommunerna har redan tidigare fått ökade anslag för att klara Covid19-situationen och föreslås inte få några stora ökningar av sina anslag den här gången, men vissa anslag förlängs tidsmässigt. På samma sätt förlängs en rad ersättningar till enskilda som måste stanna hemma, den förlängningen föreslås nu gälla fram till 30 juni.

Anslagsökningarna i kr

  • 2 miljarder till regionerna för Covid19-vård och uppskjuten vård
  • 1,65 miljarder till förstärkning av testning och smittspårning
  • 1,28 miljarder till stöden för enskilda
  • 1 miljard till ytterligare vaccininköp
  • 700 miljoner till regionerna för genomförande av vaccineringar
  • 187 miljoner till förlängning av smittskyddsåtgärder
  • 50 miljoner till regioner och kommuner för skyndsamma Covid19-patientransporter

Regeringen presenterade förslagen den 6 april, just nu behandlas förslagen i riksdagen som väntas fatta beslut den 21 april.

Göteborgsområdets riksdagsledamöter
Kenneth G Forslund, Aylin Fazelian och Joakim Järrebring

facebook Twitter Email