Kongressarbetet har börjat

Idag var det hearing inför partikongressen

Kongressombuden Melisa Nilsson och Anton César deltog på partistyrelsens hearing inför partikongressen på temat ”Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige”. De lyfte särskilt två frågor som plockades upp av företrädare från partistyrelsen. – Samverkan mellan skola och arbetslivet redan från tidig ålder – det livslånga lärandet. – Utbilda för framtidens…

Läs mer

Vi har ett resultat!

Röstningen på ombud till partikongressen är avslutad. Här är Göteborgsområdets ombud!

Under två veckors tid har betalande medlemmar i Göteborgsområdets partidistrikt kunnat rösta på vilka kandidater som ska få representera vårt partidistrikt på partikongressen 2019 och röstningen är nu avslutad. 26 kandidater ställde upp och av dessa skulle 9 personer utses till ombud. Resultatet av omröstningen blev att följande åker som GOS-ombud: Ombud Jim Aleberg, Ale…

Läs mer

Rösta på ombud!

Nu börjar det bli högtid att rösta på ombud till partikongressen! Söndag 2/12 stänger röstningssidan! Vill du läsa på om kandidaterna ytterligare, hittar du kandidatfoldern här Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter hör av dig till sara.bjornson@socialdemokraterna.se

Läs mer

Seminarium om Jämställdhet och Framtidstro i Palestina

Läs mer

Ledarutbildning – Att leda partivänner

Att vara förtroendevald och företräda andra, att vara utvald är något stort. Att dessutom vara utsedd till gruppledare innebär att man tar ledarrollen för sin grupp och ansvarar för att gruppen når sina mål och fungerar bra tillsammans. Som gruppledare finns förväntningar på att man lever upp till ett gott socialdemokratiskt ledarskap. Vid sidan av…

Läs mer

Representantskap för S i VGR

I lördags, den 17 november, var det representantskap för S i VGR. Det beslutades om nomineringar till regionuppdrag, verksamhetsplan och budget. Göteborgsområdet har sex ombud på plats. När regionuppdragen fastställdes fick Göteborgsområdet bland annat följande poster: Janette Olsson, regionstyrelsen Jan Åke Simonsson, gruppledare i Västra patientnämnden Paula Örn, gruppledare Fastighetsnämnden Karolina Roughton, gruppledare i Nämnden…

Läs mer

Dags för Höstmöte!

Varmt välkommen till GO(S) Höstmöte, måndagen den 12/11

Årets höstmöte för Göteborgsområdets partidistrikt äger rum måndagen den 12 november 2018 klockan 17.30-20.00 (registrering och fika från klockan 17.00) på Fars hatt i Kungälv. Alla medlemmar är välkomna! Anmäl dig som åhörare till genom att mejla partidistriktet Endast valda ombud har rösträtt. Förslag till Dag- och arbetsordning höstmöte 2018 Förslag på Verksamhetsplan 2019, förslag

Läs mer

Kostnadsfri influensavaccin för alla över 65 år

Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Trygghet kan innebära många saker. Tryggheten i att pengarna inte tar slut innan månaden gör det. Trygghet i en aktiv ålderdom. Trygghet i en stark välfärd med en bra sjukvård och äldreomsorg. Men trygghet är också att vara skyddad från att bli sjuk. Att vaccinera sig är ett av de bästa sätten att skydda både sig själv och sin omgivning mot smittsamma sjukdomar. För att skapa trygghet för fler vill vi socialdemokrater satsa en kvarts miljard för att äldre, men också andra riskgrupper, ska kunna vaccinera sig kostnadsfritt mot influensa.

Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. I ett starkt samhälle ska det vara självklart att den som är äldre är trygg. Trygghet är en pension som går att leva på. Trygghet är att du kan leva ett socialt och aktivt liv även när du blir gammal. Trygghet är en bra sjukvård och…

Läs mer

Landsbygdsmiljarderna – För ett Sverige som håller ihop

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös mot brottsligheten. Vi har i vårt valmanifest presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Det gäller också välfärden i mindre kommuner med gles befolkning. Därför går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna, 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner.

För att hela Sverige ska stå starkt och ha en välfärd man kan lita på går vi socialdemokrater till val på Landsbygdsmiljarderna, 2 miljarder kronor per år till mindre landsbygdskommuner som i många fall har gles befolkning. Förslaget berör 179 kommuner som alla har mindre än 30 000 invånare. Tillskottet motsvarar 50 öre till 1…

Läs mer

Det största trygghetsprogrammet i modern tid: Socialdemokraternas valmanifest 2018

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös mot brottsligheten. Därför presenterar vi nu det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. I vårt valmanifest presenterar vi förslag på reformer och prioriteringar inom fyra områden: fler jobb, bättre välfärd, färre brott och starkt internationellt samarbete.

Vi vill inte lämna utvecklingen åt ödet eller marknads­krafterna. Vi vill skapa ett starkare samhälle som förmår göra den klimatomställning, upprustning av säkerheten och försvar av freden och demokratin som krävs för att våra barn ska få leva trygga liv. Ett starkare samhälle, där vi gemensamt anställer de tiotusentals sjuksköterskor, poliser och lärare som krävs…

Läs mer
facebook Twitter Email