Vi är vaccinerade!

Vi kan vaccinera oss och därför har vi gjort det! Det kan för enstaka enskilda människor finnas medicinska skäl som gör att den personen inte kan vaccinera sig mot Covid-19. Men den som kan vaccinera bör göra det av ett antal skäl: För sin egen skull för att undvika att bli sjuk, allvarligt sjuk eller…

Läs mer

Kampen om verklighetsbilden

Välkommen till en intressant kväll med Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.

Kampen om verklighetsbilden – framåtblickar mot valet 2022, med Jesper Strömbäck Torsdagen den 25 november klockan 18.30Kulturhuset Fregatten, Stenungsund  Jespers forskning handlar framförallt om mediernas bevakning av politik och samhälle, de förändrade medielandskapen och dess betydelse, mediernas nyhetsvärderingar, politikens medialisering, politisk marknadsföring, politiska kampanjer och public relations i politiska kontexter, opinionsbildning och opinionsbildningens mekanismer samt…

Läs mer

Utbildning för jobb

I budgeten för nästa år finns många olika satsningar för att fler människor ska få jobb. Efter den moderatledda slakten av Arbetsförmedlingen ökas anslagen så att myndigheten kan fokusera på att stötta alla de arbetslösa som söker jobb. Till exempel 1,2 miljarder kronor på fler och bättre matchningstjänster så att fler arbetssökande ska hitta rätt…

Läs mer

Socialdemokraterna i Göteborgsområdet söker valombudsman

Vi söker dig som kan arbeta självständigt och som tillsammans med övrig personal på distriktsexpeditionen vill vinna valet 2022. Tjänsten är en visstidsanställning till och med 30 september 2022, men med möjlighet till förlängning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna handlar om att stärka folkrörelsearbetet och att ge praktiskt stöd till våra elva arbetarekommuner, belägna i kransen runt om Göteborg. Du kommer bland annat stödja arbetarekommunerna i användningen av våra digitala verktyg vilket innebär att vana att arbeta digitalt är önskvärd. Ett viktigt fokus är medlemsvärvning. I dina arbetsuppgifter ligger även ansvaret…

Läs mer

Socialdemokraterna i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande

Nomineringen har ett mycket starkt stöd bland medlemmarna i båda partidistrikten.

De två socialdemokratiska partidistrikten i Göteborg och Göteborgsområdet, som tillsammans omfattar Göteborg med kranskommuner, nominerar Magdalena Andersson att efterträda Stefan Löfven som partiordförande vid partikongressen 3-7 november. Detta efter att medlemmarna fått säga sitt. Nomineringen har ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten. ”Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser…

Läs mer
facebook Twitter Email